Beheer van uw kredieten

Uitgebreid dossierbeheer voor uw hypothecaire kredieten en gewone kredieten

Opmaak financieel plan

Maak een onbeperkt aantal financiële plannen op binnen uw dossiers met ondersteuning voor de verschillende types van doelen zoals aankoop woning, grond, bouw, verbouwingen, renovatie, … Er is ook ondersteuning voor centralisatie plannen.

Het systeem laat u ook toe om de verschillende kosten te definiëren en de verschillende financieringen inclusief de registratierechten zodat u een totaaloverzicht krijgt. Ook kan u herfinancieringen en kredieten toevoegen aan het financieel plan.

Ondersteuning voor alle frequente doelen

Het platform kan overweg met de meest frequente doelen zoals aankoop woning, grond, bouw, verbouwingen, renovatie, wagen, ...

Voeg kosten, financieringen en registratierechten toe

Voeg een onbeperkt aantal kosten en financieringen toe aan het financieel plan om een totaalzicht te krijgen op de situatie.

Simulatie woonkrediet

Maak een onbeperkt aantal simulaties aan van het woonkrediet aan de hand van het financieel plan dat u heeft opgemaakt. De geïntegreerde tarificatie wizard maakt het mogelijk om de lening te berekenen van het hypothecaire krediet aan de hand van de parameters die u hebt opgegeven in het platform. De simulaties kan u op eenvoudige manier afdrukken of bezorgen aan uw prospect of klant ter inzage.

Onbeperkt aantal simulaties via de tarificatie wizard

Maak verschillende simulaties aan via de tarificatie wizard waardoor u uw prospect of klant verschillende voorstellen kan voorleggen voor zijn dossier.

Bezorg voorstellen in uw huisstijl

Bezorg professionele simulaties aan uw klant of prospect in uw persoonlijke huisstijl. Deze kunnen worden afgedrukt of verstuurd via mail in pdf-formaat.

Berekening schuldsaldo

Automatische berekening van de schuldsaldo verzekering aan de hand van de opgegeven parameters van de ontlener(s) met keuze van de periodiciteit, commissie, verzekerd kapitaal en het fiscale regime. Ook hier heeft u de mogelijkheid om verschillende tariefformules toe te voegen aan het platform zodat u uw klant of prospect verschillende voorstellen kan voorleggen.

Krachtig documentenbeheer

Beheer uw standaardbrieven, templates, … voeg hier uw eigen huisstijl aan toe om uw klant of prospect gepersonaliseerde documenten te bezorgen.
De templates worden centraal in uw OneDesk database bewaard zodat deze onmiddellijk beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Vanuit een relatie en/of dossier kan u eenvoudig een document opmaken door dit te selecteren. Een volledige historiek van de aangemaakte documenten is steeds aanwezig op het niveau van de relaties/dossiers.

Volledig archief documenten

Het OneDesk platform bevat een volledig archief van alle documenten. Scan alle documenten die binnenkomen op uw kantoor en koppel deze aan relaties en/of dossiers, zo heeft u een volledige historiek van alle documenten.
Documenten kunnen ook door de eindklant beschikbaar gesteld worden wanneer hij deze beschikbaar maakt via de Portaal module (eindklant moet hiervoor toestemming geven).

Statistieken en rapporten

Uitgebreide statistieken en rapporten voor de opvolging van uw dossiers.
Creëer eenvoudig zelf nieuwe rapporten en statistieken. Alle gegevens binnen het OneDesk platform kunnen geëxporteerd worden naar o.a. Excel.

Ook zijn er verschillende managementrapporten aanwezig voor de opvolging van de dossierbeheerders.

Integratie CRM

Gebruik alle functionaliteiten die beschikbaar zijn in de CRM-module op uw kredietdossiers. Zo kan u taken, afspraken en berichten koppelen aan uw dossiers. Ook kan u taken, afspraken koppelen aan uw collega’s zodat zij de verdere opvolging kunnen doen van dossiers als u niet beschikbaar bent. Alle koppelingen die worden gemaakt aan een dossier worden ook automatisch toegekend aan de relatie die is opgenomen in het dossier, zo heeft u steeds ook een totaalzicht op het niveau van uw relaties.

Ondersteuning van alle CRM-functionaliteiten

Ondersteuning voor alle CRM-functionaliteiten zoals u deze kunt gebruiken in de verschillende modules van het OneDesk platform.

Behoud een globaal overzicht

Behoud een globaal overzicht over de dossiers en uw relaties door de diverse koppelingen van taken, afspraken, berichten, ...

ons voor meer informatie

Wenst u meer informatie betreffende over module? Contacteer ons gerust of bekijk de onlinevideo’s of handleiding.

OneDesk is een product van Adm-Concept, gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatwerk projecten van analyse over programmatie tot opleiding en ondersteuning.

ADM-CONCEPT 2019 © All rights reserved

ADM-CONCEPT is lid van het BNI netwerk

BNI
Close Menu