Privacy beleid

Privacy beleid Adm-Concept en het OneDesk platform

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Adm-Concept

U leest op dit moment de privacyverklaring van Adm-Concept. Adm-Concept is een softwarebureau dat zich richt op het neerzetten van professionele software voor de zelfstandige kredietmakelaar. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Adm-Concept verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom deze gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Adm-Concept, neem dan gerust contact op!

Info@adm-concept.com

Adm-Concept, Esdoornstraat 5, 8300 Knokke-Heist

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Adm-Concept. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Adm-Concept stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van OneDesk. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

2.2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Adm-Concept via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2.3. Analytics

De website van OneDesk verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3. Ontvangers

De gegevens die Adm-Concept ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2. Combell

De e-mail van OneDesk wordt gehost bij Combell. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Combell.

4. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Adm-Concept, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@adm-concept.com.

4.2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Adm-Concept via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailservers. Deze mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Adm-Concept of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Adm-Concept. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van OneDesk privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

6. Uw rechten

6.1. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Adm-Concept vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Adm-Concept. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Adm-Concept. Uw gegevens over de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

6.3. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Adm-Concept opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Adm-Concept al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens

Wenst u niet langer dat uw gegevens bij Adm-Concept vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat Adm-Concept niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wenst u niet dat Adm-Concept uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@adm-concept.com onder toezending van een kopie id-bewijs. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Adm-Concept verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Adm-Concept via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Adm-Concept de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Adm-Concept met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Adm-Concept behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Adm-Concept dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Adm-Concept te beschermen.

Hebt u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Info@adm-concept.com

Esdoornstraat 5, 8300 Knokke-Heist

OneDesk is een product van Adm-Concept, gespecialiseerd in de ontwikkeling van maatwerk projecten van analyse over programmatie tot opleiding en ondersteuning.

ADM-CONCEPT 2019 © All rights reserved

ADM-CONCEPT is lid van het BNI netwerk

BNI
Close Menu